RI&E: Risico inventarisatie- en Evaluatie

Bent ú RI&E-plichtig?
Waarschijnlijk wel!
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Dit zegt Inspectie SZW over de RI&E:

RI&E
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.
Plan van aanpak
In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Actueel houden
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

En als u niets doet?
Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.
Deze boetes kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Daarom verzorgen wij graag de RI&E inclusief plan van aanpak voor u en wanneer nodig de toetsing. Onze veiligheidskundigen staan u graag te woord en geven een vrijblijvend advies tijdens een intakegesprek op uw bedrijf.

De tarieven zijn afhankelijk van het aantal werknemers, de aard en omvang van uw bedrijf en de werkzaamheden die er verricht worden.

Wij kunnen de RI&E ook aanbieden in een combinatiepakket.