Bedrijfsnoodplan:

Is een bedrijfsnoodplan verplicht?

Volgens artikel 15 van de Arbowet is een bedrijfsnoodplan verplicht wanneer er een verplichting is tot een brandmeldinstallatie. Dit wordt weer bepaald door de regelgeving van het Bouwbesluit 2012.

Afhankelijk van de gebruiksfunctie, grootte en hoogte van een gebouw verplicht de Arbowet ondernemers tot een ontruimingsplan.

Wat staat er in een bedrijfsnoodplan?

In het bedrijfsnoodplan staat stap voor stap conform NEN8112 weergegeven hoe te handelen bij een calamiteit, wie voor welke taken verantwoordelijk is. Ook zijn ontruimingsplattegronden daarbij verplicht. De plattegronden moeten volgens NEN 1414 zijn uitgevoerd.

Wij verzorgen uw bedrijfsnoodplan inclusief ontruimingsplattegrond volgens de geldende wettelijke NEN normen. Na een uitvoerige inventarisatie binnen uw organisatie kunnen wij maatwerk leveren, welke elk jaar weer geüpdatet wordt. 

Afhankelijk van de grootte van het bedrijfspand, zijn meerdere plattegronden vereist. Wij geven graag advies in deze en kunnen een passend tarief aanbieden.

Wij verzorgen uw complete bedrijfsnoodplan volgens NEN 8112 inclusief  plattegronden en aanvalskaart.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.