Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Wij bieden tegenwoordig de basisopleiding alleen als 1-daagse opleiding
met E-learning aan. Dit omdat wij op deze manier in een relatief korte tijd competente bhv-ers kunnen opleiden, tegen een lager tarief.

De cursist krijgt van ons inlogcodes om thuis op een door hem/haar gekozen tijdstip in eigen tempo de theoretische kennis en vaardigheden op te doen die nodig zijn voor een goede BHV-er.
Wanneer alle onderdelen met een positief resultaat zijn doorlopen, kun je een certificaat uitprinten.

Nu rest alleen nog de praktische vaardigheden te trainen onder begeleiding van een erkend instructeur/examinator. Tijdens deze vaardigheidstrainingen komen de volgende onderdelen aan bod:

Eerste levensreddende handelingen, zoals stabiele zijligging, heimlich greep, rautek, draaien buik-rug en uitgebreide reanimatietraining met en zonder AED, etc.

Daarnaast komen de verschillende verbandmiddelen aan de orde.
Worden de verschillende ziekten behandeld zoals bijvoorbeeld het herkennen van suikerziekte(hypo/Hyper) epilepsie, CVA/beroerte, hartinfarct, etc.
Hoe te handelen bij diverse letsels en brandwonden.

Communicatie. Hier komen de verschillende communicatie middelen en meldregels uitgebreid aan bod.

Brand. Bij dit onderdeel wordt u getraind in het blussen van kleine brandjes door middel van draagbare blustoestellen, ook wel kleine blusmiddelen genoemd. Er wordt uitgebreid aandacht besteed waar u op moet letten en met welke gevaren u rekening dient te houden bij brand en/of gevaarlijke stoffen.

Het ontruimingsplan komt uitvoerig aan bod.
Hoe kan ik als BHV-er zorgen dat alle mensen op een veilige manier het pand verlaten en op de verzamelplaats komen. Hoe communiceer ik dit naar de professionele hulpverleningsdiensten zoals politie, ambulance en brandweer.

Samengevat:
E-learning in eigen tijd + 1 dag praktijk op locatie= BHV-diploma!

Vanaf 8 personen verzorgen wij de bhv-training op locatie.
Ook de bhv-trainingen bieden wij aan in een combinatiepakket.
Vraag vrijblijvend offerte.